| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41.298.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

Do celów obliczania należnego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego określa się następujące wzory formularzy, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) wzór DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI,który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY,który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY,który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wzór INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 29.201.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41.298.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 41.298.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 41.298.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 41.298.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »