| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41.298.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

Do celów obliczania należnego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego określa się następujące wzory formularzy, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) wzór DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI,który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY,który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY,który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wzór INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 29.201.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41.298.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 41.298.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 41.298.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 41.298.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »