| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 361/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późń. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późń. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2013 r., poz. 465)Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się na terenie sołectw, pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

2. Podatek w drodze inkasa pobiera się od podatników, u których roczna wysokość podatków ustalonych w drodze indywidualnej decyzji nie przekracza kwoty 10.000 zł.

3. Podmioty, u których roczna wysokość podatków ustalonych w drodze indywidualnej decyzji przekracza kwotę 10.000 zł winni dokonywać wpłat na właściwy rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskeigo w Woźnikach.

§ 2.

Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 ust. 1 są sołtysi w obrębie swojego sołectwa, t.j.:

- Pan Stefan Oleksik - na terenie Sołectwa Babienica,

- Pani Lidia Grund - na terenie Sołectwa Czarny Las,

- Pan Andrzej Duszczak - na terenie Sołectwa Drogobycza,

- Pan Józef Pentok - na terenie Sołectwa Dyrdy,

- Pan Łucjan Garus - na terenie Sołectwa Kamienica,

- Pan Henryk Matyl - na terenie Sołectwa Kamieńskie Młyny,

- Pan Stanisław Wojsyk - na terenie Sołectwa Ligota Woźnicka,

- Pani Maria Opiełka - na terenie Sołectwa Lubsza,

- Pani Jadwiga Sapa - na terenie Sołectwa Piasek,

- Pan Jan Mońka - na terenie Sołectwa Psary.

§ 3.

Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

§ 4.

Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% brutto od zainkasowanej kwoty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 462/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »