| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 365/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały nr 263/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2012 r.Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodówbudżetu gminy o kwotę92 797,16 złdo ogólnej kwoty dochodów30 138 716,82 zł,w tym:

1) bieżącew kwocie 206 230,000 zł, z tego:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 120 000,00 zł

b) podatek rolny od osób fizycznych 40 000,00 zł

c) wpływy z tytułu ubezpieczenia Gimnazjum w Psarach 5 000,00 zł

d) wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych 25 000,00 zł

e) wpływy z różnych opłat - SP Woźniki 16 230,00 zł

2) majątkowew kwocie (-)113 432,84 zł, z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje - chodnik Drogobycza 29 690,83 zł

b) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (-)143 123,67 zł

§ 2.

Dokonać zmiany wydatkówbudżetu gminy o kwotę92 797,16 złdo ogólnej kwoty wydatków32 702 775,30 zł,w tym:

1) bieżącew kwocie 45 730,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 45 730 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 730,00 zł

2) majątkowew kwocie 47 067,16 zł, z tego

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 067,16 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 365/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 365/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 365/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »