| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 365/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały nr 263/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2012 r.Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodówbudżetu gminy o kwotę92 797,16 złdo ogólnej kwoty dochodów30 138 716,82 zł,w tym:

1) bieżącew kwocie 206 230,000 zł, z tego:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 120 000,00 zł

b) podatek rolny od osób fizycznych 40 000,00 zł

c) wpływy z tytułu ubezpieczenia Gimnazjum w Psarach 5 000,00 zł

d) wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych 25 000,00 zł

e) wpływy z różnych opłat - SP Woźniki 16 230,00 zł

2) majątkowew kwocie (-)113 432,84 zł, z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje - chodnik Drogobycza 29 690,83 zł

b) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (-)143 123,67 zł

§ 2.

Dokonać zmiany wydatkówbudżetu gminy o kwotę92 797,16 złdo ogólnej kwoty wydatków32 702 775,30 zł,w tym:

1) bieżącew kwocie 45 730,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 45 730 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 730,00 zł

2) majątkowew kwocie 47 067,16 zł, z tego

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 067,16 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 365/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 365/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 365/XXIX/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »