| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/3/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 r., stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik do Uchwały Nr XII/3/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2014 ROK

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w

Samochody posiadające Certyfikat Euro, wyprodukowane po roku 1995

578,-

1.088,-

1.218,-

Samochody posiadające Certyfikat Euro, i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

638,-

1.150,-

1.280,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane po roku 1995

704,-

1.218,-

1.472,-

Nie posiadające Certyfikatu Euro i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

768,-

1.280,-

1.536,-

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w

12

15

1.562,-

1.600,-

15

1.984,-

2.010,-

3 osie

Stawka podatku w

12

19

2.010,-

2.036,-

19

23

2,040,-

2.074,-

23

2.494,-

2.524,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w

12

27

2.368,-

2.432,-

27

29

2.432,-

2.562,-

29

2.622,-

2.916,-

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wyszczególnienie

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 roku i wcześniej

po 1995 roku

Stawka podatku w

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7 ton

1.536,-

1.410,-

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.664,-

1.600,-b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w

12

25

1.678,-

1.692,-

25

31

1.692,-

1.702,-

31

1.756,-

2.276,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w

12

40

1.792,-

2.142,-

40

2.142,-

2.944,-

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

322,-

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995

298,-

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

Stawka podatku w

12

25

322,-

398,-

25

398,-

698,-

2 osie

Stawka podatku w

12

28

268,-

384,-

28

33

766,-

1.054,-

33

38

1.054,-

1.560,-

38

1.430,-

2.112,-

3 osie i więcej

Stawka podatku w

12

38

842,-

1.168,-

38

1.168,-

1.592,-

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Wyszczególnienie

Mniej niż 16 miejsc

Od 16 i mniej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w

Wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej

744,-

1.026,-

1.984,-

Wyprodukowanych po roku 1995

704,-

960,-

1.920,-


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.),  2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »