| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/363/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie j- wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 324 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie - 562 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 694 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton


dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

15

782

840

15

840

1 416

3 osie

12

21

904

962

21

1 150

1 784

4 osie i więcej

12

29

1 180

1 872

29

1 872

2 776

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 712

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

31

782

1 042

31

1 598

2 194

3 osie i więcej

12

40

1 410

1 952

40

1 952

2 888

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 402 zł.

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

436

450

25

462

636

2 osie

12

28

480

538

28

33

696

962

33

38

962

1 462

38

1 300

1 926

3 osie i więcej

12

38

768

1 068

38

1 068

1 452

5) od autobusu:


liczba miejsc


Autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

480

równej lub więcej niż 30 miejsc

538

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXVI /236/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »