| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/363/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie j- wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 324 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie - 562 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 694 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton


dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

15

782

840

15

840

1 416

3 osie

12

21

904

962

21

1 150

1 784

4 osie i więcej

12

29

1 180

1 872

29

1 872

2 776

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 712

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

31

782

1 042

31

1 598

2 194

3 osie i więcej

12

40

1 410

1 952

40

1 952

2 888

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 402 zł.

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

436

450

25

462

636

2 osie

12

28

480

538

28

33

696

962

33

38

962

1 462

38

1 300

1 926

3 osie i więcej

12

38

768

1 068

38

1 068

1 452

5) od autobusu:


liczba miejsc


Autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

480

równej lub więcej niż 30 miejsc

538

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XXVI /236/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »