| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/430/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skoczów:

1.

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
w tym: garaży w budynkach mieszkalnych


0,68 zł

2.

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna

22,00zł

3.

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń zajętych

4,68 zł

4.

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,25 zł

5.

od wartości budowli określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z późn. zm.)

2%

6.

od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,85zł


0,32 zł

7.

od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,45 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Tracą moc Uchwała Nr XXIV/297/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »