| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/407/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Zarządza się na terenie gminy Zbrosławice pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2.

1. Pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej powierza się inkasentom w osobach:

1) Mariola Lizoń w sołectwie Boniowice,

2) Andrzej Ordon w sołectwie Czekanów,

3) Zofia Wysocka w sołectwie Jasiona,

4) Katarzyna Miszczuk w sołectwie Jaśkowice,

5) Aneta Kapek w sołectwie Kamieniec,

6) Jerzy Posmyk w sołectwie Karchowice,

7) Tomasz Kamiński w sołectwie Kopienica,

8) Ginter Trautmann w sołectwie Księży Las,

9) Piotr Szołtysik w sołectwie Laryszów,

10) Sylwia Dziambor w sołectwie Łubie,

11) Ewa Zadorożna w sołectwie Łubki,

12) Herbert Kupka w sołectwie Miedary,

13) Manfred Bagsik w sołectwie Przezchlebie,

14) Ludwik Janoszka w sołectwie Ptakowice,

15) Teresa Brzęczek w sołectwie Szałsza,

16) Lilianna Glagla w sołectwie Świętoszowice,

17) Ireneusz Robakowski w sołectwie Wieszowa,

18) Damian Nowara w sołectwie Wilkowice,

19) Ryszard Błaziński w sołectwie Zawada,

20) Agnieszka Meka w sołectwie Zbrosławice,

21) Grażyna Szyguła w sołectwie Ziemięcice.

§ 3.

1. Do obowiązków inkasenta należy rozliczenie się z zainkasowanych należności zgodnie z przepisami prawa.

2. Inkasent pobrane podatki od osób fizycznych: podatek od nieruchomości, rolny i leśny wpłaca w kasie Urzędu Gminy w terminach przyjętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w kasie Urzędu Gminy.

§ 4.

Ustala się następujące wynagrodzenie inkasentów za pobór pobranych i terminowo wpłaconych kwot:

1) 3 % od sumy zainkasowanych kwot z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,

2) 10 % od sumy zainkasowanych kwot z tytułu poboru opłaty targowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/407/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Terminy rozliczeń z inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2014 roku :

Lp.

Sołectwo

1. rata

2. rata

3. rata

4. rata

1

Boniowice

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

2

Czekanów

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

3

Jasiona

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

4

Jaśkowice

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

5

Kamieniec

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

6

Karchowice

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

7

Kopienica

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

8

Księży Las

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

9

Laryszów

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

10

Łubie

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

11

Łubki

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

12

Miedary

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

13

Przezchlebie

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

14

Ptakowice

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

15

Szałsza

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

16

Świętoszowice

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

17

Wilkowice

18.03.2014 r.

19.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.

18

Wieszowa

19.03.2014 r.

21.05.2014 r.

18.09.2014 r.

19.11.2014 r.

19

Zawada

17.03.2014 r.

19.05.2014 r.

16.09.2014 r.

17.11.2014 r.

20

Zbrosławice

19.03.2014 r.

21.05.2014 r.

18.09.2014 r.

19.11.2014 r.

21

Ziemięcice

18.03.2014 r.

20.05.2014 r.

17.09.2014 r.

18.11.2014 r.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/407/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Niniejszym projektem uchwały zarządza się na terenie gminy Zbrosławice pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa, powołuje się inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso na dotychczasowym poziomie.

Autopoprawką dokonuje się zmiany w par. 3 w ust. 1 poprzez wykreślenie obowiązku roznoszenia przez inkasentów nakazów płatniczych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »