| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 listopada 2013r.

do porozumienia nr 7/TZ/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim,z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej                            Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy                            Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegoz siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez MSWiA pod poz. 46 [NIP 954-22-46-280, REGON 271523831] reprezentowanym przez:

Grzegorza Dydkowskiego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

Marka Kopla Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

zwanym danej "KZK GOP",

zwanych dalej łącznie "Stronami Porozumienia".

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 7/TZ/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacje celowe przekazywane KZK GOP w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie5 549 718,95 zł(słownie:pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Bieruń, Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice, Rudziniec — na podstawie zawartych umów wraz z aneksami: z Gminą Bieruń nr 398/TZ/2013 z dnia 11.02.2013 r., Gminą Czerwionką-Leszczyny nr 40/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Lędziny nr 42/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Łazy nr 97/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Mikołów nr 29/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Ornontowice nr 99/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Orzesze nr 102/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Pilchowice nr 101/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Rudziniec nr 98/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu..

2. W § 4 ust. 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

f. Orzesze -67 718,00 złza okres od stycznia do października 2013 r. Przekazana kwota pokrywa wartość dotacji na cały rok 2013..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 listopada 2013 r.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa

Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Grzegorz Dydkowski


Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Marek Kopel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »