| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 172/XXX/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07.08.2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 roku (Monitor Polski z 2013 roku poz. 724)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości :

1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m² powierzchni 0,67 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni 0,15 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 ha powierzchni 4,45 zł

2. Od budynków lub ich części

a) mieszkalnych

- od 1 m² powierzchni użytkowej 0,53 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej:

- od działalności produkcyjnej i usługowej 15.31 zł

- od działalności handlowej 18,57 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,55 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,59 zł

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 3,86 zł

f) od garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 3,86 zł

g) od domków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej 6,64 zł

h) pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej 3,71 zł

3. Od budowli

- 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3- 7

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z działalnością przeciwpożarową .

§ 3.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości – budynki, budowle, grunty, nieruchomości lub ich części, służące do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, w zakresie czytelnictwa i wypożyczania książek oraz  związanych z działalnością pomocy społecznej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »