| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 172/XXX/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07.08.2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 roku (Monitor Polski z 2013 roku poz. 724)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości :

1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m² powierzchni 0,67 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni 0,15 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 ha powierzchni 4,45 zł

2. Od budynków lub ich części

a) mieszkalnych

- od 1 m² powierzchni użytkowej 0,53 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej:

- od działalności produkcyjnej i usługowej 15.31 zł

- od działalności handlowej 18,57 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,55 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,59 zł

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 3,86 zł

f) od garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 3,86 zł

g) od domków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej 6,64 zł

h) pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej 3,71 zł

3. Od budowli

- 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3- 7

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z działalnością przeciwpożarową .

§ 3.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości – budynki, budowle, grunty, nieruchomości lub ich części, służące do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, w zakresie czytelnictwa i wypożyczania książek oraz  związanych z działalnością pomocy społecznej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »