| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

             

- powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

-Stawka podatku w złotych

576,00

744,00

828,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż


Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
15

15

672,00
1.116,00

876,00
1.644,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
19
23

19
23

468,00
924,00
1.392,00

876,00
1.368,00
1.968,00

4 osie

Sawka podatku w złotych

12
27
29

27
29

960,00
1.452,00
2.064,00

1.452,00
2.064,00
3.012,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów,

- 3,5 tony i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

636,00

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

720,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż


Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25
31

25
31

480,00
840,00
1.800,00

744,00
1.284,00
2.400,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
40

1.656,00
2.160,00

2.160,00
3.060,00

- od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 276,00 zł.

- od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25

25

300,00
516,00

516,00
828,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12
28
33
38

28
33
38

384,00
864,00
1.128,00
1.476,00

504,00
1.128,00
1.608,00
2.160,00

3 osie

Stawka podatku z złotych

12

1.188,00

1.572,00

- od autobusów

Mniej niż 30 miejsc siedzących

Równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

804,00

1.140,00

§ 2.

              Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 4.

              Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »