| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

             

- powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

-Stawka podatku w złotych

576,00

744,00

828,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż


Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
15

15

672,00
1.116,00

876,00
1.644,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
19
23

19
23

468,00
924,00
1.392,00

876,00
1.368,00
1.968,00

4 osie

Sawka podatku w złotych

12
27
29

27
29

960,00
1.452,00
2.064,00

1.452,00
2.064,00
3.012,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów,

- 3,5 tony i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

636,00

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

720,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż


Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25
31

25
31

480,00
840,00
1.800,00

744,00
1.284,00
2.400,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
40

1.656,00
2.160,00

2.160,00
3.060,00

- od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 276,00 zł.

- od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25

25

300,00
516,00

516,00
828,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12
28
33
38

28
33
38

384,00
864,00
1.128,00
1.476,00

504,00
1.128,00
1.608,00
2.160,00

3 osie

Stawka podatku z złotych

12

1.188,00

1.572,00

- od autobusów

Mniej niż 30 miejsc siedzących

Równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

804,00

1.140,00

§ 2.

              Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 4.

              Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »