| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/351/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z 2012r. poz. 587)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala , co następuje :

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wynosi:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie


Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie


Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton


Stawka podatku w złotych


Samochody wyprodukowane po roku 2003691 zł1108 zł1 383 zł


Samochody wyprodukowane w roku 2003 i wcześniej766 zł1175 zł1450 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Nie mniej niż

Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

1 680 zł

1 732 zł

Trzy osie

12

19

1 680 zł

1 680 zł

19

2 351 zł

2 351 zł

Cztery osie i więcej

12

29

2 351 zł

2 351 zł

29

2 351 zł

3 097 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton


Ciągniki wyprodukowane


W 2003 roku i wcześniej


Po 2003 roku

Stawka podatku w złotych

1 034 zł

968 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1 383 zł

1 383 zł

25

31

1 660 zł

1 660 zł

31

2 351 zł

2 394 zł

Trzy osie

12

40

2 351 zł

2 351 zł

40

2 351 zł

3 097 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2003 i wcześniej- 337 zł,

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2003 -321 zł,

b) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego


Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

383 zł

442 zł

25

672 zł

778 zł

Dwie osie

12

28

672 zł

672 zł

28

33

1 020 zł

1 175 zł

33

38

1 377 zł

1 786 zł

38

1 591 zł

2 351 zł

Trzy osie

12

38

1 377 zł

1 545 zł

38

1 377 zł

2 043 zł

4) od autobusu


O liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy

Do 15 miejsc


Powyżej 15 miejsc - poniżej 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

Wyprodukowane w roku 2003 i wcześniej

496 zł

900 zł

1 934 zł

Wyprodukowane po roku 2003

484 zł

859 zł

1 867 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/263/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 listopada

2012r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązująca od 1 stycznia 2013r. ( Dz. Urz. Woj. SLA. poz. 5531 z 2012 r. oraz Dz. Urz. Woj . SLA. poz. 157 z 2013 r. )

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »