| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/298/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1980 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn. z późn. zm.)
w związku z 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jedn. z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 tekst jedn.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 tekst jedn. z późn. zm.)

Rada Gminy Lubomia u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1. określić wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. określić wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane
o nieruchomościach” (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od rolny:

1. określić wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. określić wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

4. określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1. określić wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

2. określić wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

3. określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

4. określić wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XVIII/89/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów  formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na ternie gminy

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLII/298/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »