| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/355/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz. U. z 2012r., poz. 391 z póżn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z poźn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice,

Rada Gminy Ożarowice uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Pierwszą opłatę za miesiąc styczeń 2014 roku należy uiścić do dnia 15 lutego 2014 roku.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy Ożarowice lub w kasie Banku Spółdzielczego w Świerklańcu bądź jego filiach w Tąpkowicach i Ożarowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/254/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »