| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/355/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz. U. z 2012r., poz. 391 z póżn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z poźn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice,

Rada Gminy Ożarowice uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Pierwszą opłatę za miesiąc styczeń 2014 roku należy uiścić do dnia 15 lutego 2014 roku.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy Ożarowice lub w kasie Banku Spółdzielczego w Świerklańcu bądź jego filiach w Tąpkowicach i Ożarowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/254/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »