| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/284/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) i art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) oraz art. 6"b" ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. 2013, poz. 465) Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Skreśla się dotychczasową treść § 3 ust.1 pkt 8 uchwały Rady Gminy Rajcza nr LII/305/2010 z dnia 19 lutego 2010r. i wpisuje: "8)Jolanta Wolna , Jolanta Stryczek,  Agnieszka Bryś, Justyna Wolna, Sabina Tomala, Ewa Bielenda, Przemysław Suchoński - 8% pobranej kwoty. "

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała, o której mowa w § 1 pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rajcza nr LIII//279/2013 z dnia 7 listopada 2013r.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz w prasie gminnej.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »