| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI.221.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art.8, art.10 ust. 1, art. 12 b i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych   (Dz. U. z 2010 r, Nr 95, poz. 613 z późn.zm) art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa CAŁKOWITAw tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 ton
mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

731,00

1 210,00

1 326,00

b) równej i wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita


2 OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inny systemy zawieszania osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

615,00

838,00


15 i więcej


………..

827,00

1 617,00


3 OSIE1219

Stawka podatku w złotych

444,00

802,00


19


23

958,00

1 377,00


23 i więcej


…………….

1 294,00

1 977,00

4 OSIE I WIĘCEJ


12


27

Stawka podatku w złotych

958,00

1 377, 00

27

29

1 558,00

1 865,00


29 i więcej


…………..

2 217,00

3006,00

2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                       


dopuszcZalna masa całkowita W TONACH

Stawka podatku w złotych


od 3, 5 tony do 7 ton


1 018,00


powyżej 7 ton i poniżej 12

1 258,00

             

b) równej lub wyższej niż 12 ton                           

                            dopuszcZalna masa całkowita W TONACH

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inny systemy zawieszania osi jezdnych

Stawka podatku w złotych


12


25

419,00

635,00


25


31

778,00

1 199,00


31


i więcej

1 653,00

2 336,00

3 OSIE1240

Stawka podatku w złotych

1 617,00

2 170,00


40 i więcej


……….

2 170,00

2 996,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego   –659,00 zł

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.             

dopuszcZalna masa całkowita W TONACH

1 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inny systemy zawieszania osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

18

299,00

515,00


18


25


419,00

659,00


25 i więcej


………

478,00

778,00

2 OSIE1228

Stawka podatku w złotych

372,00

515,00


28


33

839,00

1 089,00


33


38

1 089,00

1 689,00


38 i więcej


…………

1 558,00

2 155,00

3 OSIE


12


38

Stawka podatku w złotych

1 115,00

1 473,00


38 i więcej


…………..

1 138,00

1 677,00

5) Autobusy

MNIEJ NIŻ 30 MIEJSC

RÓWNEJ LUB WIĘCEJ NIŻ 30 MIEJSC

Stawka podatku w złotych

1 018,00


1 197,00

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX.148.2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ślemień na 2013r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego . Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Ślemień.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »