| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/507/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonuje się zmian wTabeli AUchwały Budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi42.245.888,00PLN,w tym dochody bieżące w wysokości36.468.385,00PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian wTabeli BUchwały Budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi44.814.346,00PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości33.937.555,00PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany planowanych rozchodów budżetu poprzez wprowadzenie wcześniejszej spłaty części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” w kwocie 1.000.000,00 PLN.

2. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1) aktualizacji ulegaTabela Cuchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 ulegnie zmniejszeniu o 1.000.000,00 PLN i wyniesie8.350.701,58 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości2.568.458,00PLNbędą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 550.884,00 PLN,

2) pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 155.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 1.862.574,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) TabelaEuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) TabelaIuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

3) TabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4) TabelaKuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanychz budżetu miasta na 2013 r.", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że w wyniku zmian wprowadzonych przez kierowników oświatowych jednostek budżetowych aktualizacji ulega załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którychmowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/507/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »