| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/507/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonuje się zmian wTabeli AUchwały Budżetowej na rok 2013"Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013"jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi42.245.888,00PLN,w tym dochody bieżące w wysokości36.468.385,00PLN.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian wTabeli BUchwały Budżetowej na rok 2013"Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi44.814.346,00PLN,w tym wydatki bieżące w wysokości33.937.555,00PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany planowanych rozchodów budżetu poprzez wprowadzenie wcześniejszej spłaty części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” w kwocie 1.000.000,00 PLN.

2. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1) aktualizacji ulegaTabela Cuchwały budżetowej na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2013 ulegnie zmniejszeniu o 1.000.000,00 PLN i wyniesie8.350.701,58 PLN.

§ 4.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.000.000,00 PLN.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości2.568.458,00PLNbędą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 550.884,00 PLN,

2) pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 155.000,00 PLN,

3) kredyty bankowe w kwocie 1.862.574,00 PLN.

§ 5.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) TabelaEuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) TabelaIuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

3) TabelaJuchwały budżetowej na rok 2013"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4) TabelaKuchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanychz budżetu miasta na 2013 r.", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że w wyniku zmian wprowadzonych przez kierowników oświatowych jednostek budżetowych aktualizacji ulega załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013"Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którychmowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/507/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »