| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/681/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2004 r., Nr 1142, poz. 3275 z późn. zm.).

1. W § 6 pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

będące wychowankami opuszczającymi w związku z uzyskaniem pełnoletniości placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinny dom dziecka, zawodową rodzinę zastępczą, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezawodową lub spokrewnioną rodzinę zastępczą..

2. W § 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

prowadzącymi rodzinny dom dziecka lub pełniącymi funkcję zawodowej rodziny zastępczej,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również niezawodowej lub spokrewnionej rodziny zastępczej,.

3. W § 8 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

opuszczającymi mieszkania readaptacyjne lub chronione,.

4. W § 8 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

zamieszkującymi z osobą, wobec której zapadł wyrok skazujący za znęcanie się nad członkami rodziny..

5. W § 19 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Społeczna Komisja Mieszkaniowa w szczególności opiniuje wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, o których mowa w § 9 pkt 1 ppkt 3 i 5 oraz osób, o których mowa w § 7
i § 8 pkt 5-11 oraz § 22a uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »