| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/681/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2004 r., Nr 1142, poz. 3275 z późn. zm.).

1. W § 6 pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

będące wychowankami opuszczającymi w związku z uzyskaniem pełnoletniości placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinny dom dziecka, zawodową rodzinę zastępczą, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezawodową lub spokrewnioną rodzinę zastępczą..

2. W § 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

prowadzącymi rodzinny dom dziecka lub pełniącymi funkcję zawodowej rodziny zastępczej,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również niezawodowej lub spokrewnionej rodziny zastępczej,.

3. W § 8 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

opuszczającymi mieszkania readaptacyjne lub chronione,.

4. W § 8 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

zamieszkującymi z osobą, wobec której zapadł wyrok skazujący za znęcanie się nad członkami rodziny..

5. W § 19 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Społeczna Komisja Mieszkaniowa w szczególności opiniuje wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, o których mowa w § 9 pkt 1 ppkt 3 i 5 oraz osób, o których mowa w § 7
i § 8 pkt 5-11 oraz § 22a uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »