| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 296/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011.5.13 z późn. zm.), Rada Gminy Dębowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Dębowiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec, w treści będącej załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 296/XXXIII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dębowiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec

l.p.

Miejscowość

Nazwa przystanku

Kategoria drogi

Lokalizacja przystanku

1.

Łączka

Łączka Cesarska I

Gminna

Łączka , ul. Cesarska kierunek na Cieszyn

2.

Łączka

Łączka Cesarska II

Gminna

Łączka , ul. Cesarska
Kierunek na Skoczów

3.

Ogrodzona

Ogrodzona I

Gminna

Ogrodzona, kierunek na Cieszyn

4.

Ogrodzona

Ogrodzona II

Gminna

Ogrodzona, kierunek na Skoczów

5.

Ogrodzona

Ogrodzona Osiedle

Powiatowa

Ogrodzona, Osiedle

6.

Kostkowice

Kostkowice Osiedlowa

Gminna

Kostkowice ul. Osiedlowa

7.

Kostkowice

Kostkowice Dworska

Gminna

Kostkowice ul. Dworska

8.

Kostkowice

Kostkowice OSP

Gminna

Kostkowice ul. Dworska (OSP)

9.

Gumna

Gumna I

Gminna

Gumna, kierunek na Cieszyn

10.

Gumna

Gumna II

Gminna

Gumna, kierunek na Skoczów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 296/XXXIII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA DĘBOWIEC.

§ 1. Zgodę na korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec wydaje Wójt Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, zwany dalej Wójtem.

§ 2. 1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Przystanki komunikacyjne będą udostępnione przewoźnikom na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

a) kserokopię licencji na transport drogowy osób,

b) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków,

c) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjna,

d) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i lokalizacji.

3. Wójt  uprawniony jest do:

a) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,

b) wydawania zezwoleń określających termin  korzystania z przystanków komunikacyjnych,

c) określenia warunków umieszczania rozkładu jazdy na przystankach.

4. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmiany jego lokalizacji.

§ 3. 1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłączenie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Przewoźnik ma prawo korzystania z przystanków tylko wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

3. Przewoźnik ma obowiązek umieszczania oraz utrzymania w należytym stanie swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w danym rozkładzie. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz może zawierać ewentualnie jego logo. Format i forma graficzna podlegają zatwierdzeniu przez Wójta.

§ 4. Wójt może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeśli:

a) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przewoźników),

b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przewoźnicy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »