| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/1017/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie nadania placowi oraz ulicy położonym na terenie miasta Katowice nazw: "Rondo profesora Jana Obrąpalskiego" oraz "Pijarska"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 260 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Rondo profesora Jana Obrąpalskiego" nowo wybudowanemu rondu u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Pijarskiej.

2. Plac, o którym mowa w ust. 1 stanowi drogę wewnętrzną położoną na działkach: nr 207/70, 301/36, 759/36 i 763/37 karta mapy 10 obręb Piotrowice, będących własnością Miasta Katowice. Usytuowanie placu ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadać nazwę "Pijarska" nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Zdzisława Hierowskiego z Rondem profesora Jana Obrąpalskiego jako przedłużeniu istniejącej ulicy.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1 stanowi drogę wewnętrzną położoną na działce nr 759/36 karta mapy 10 obręb Piotrowice, będącej własnością Miasta Katowice. Usytuowanie ulicy ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/1017/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.

RONDO PROFESORA JANA OBRĄPALSKIEGO oraz ul. PIJARSKA

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »