| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Miedźna

z dnia 13 grudnia 2013r.

do porozumienia nr PZE/24/R/2013 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Miedźna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/452/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna od gminy Miedźna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miedźna a Gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a gminą Miedźna reprezentowaną przez Pana Bogdana Taranowskiego - Wójta Gminy Miedźna.

§ 1. W porozumieniu nr PZE/24/R/2013 z dnia 16 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 17 uczniów w okresie od września 2013 r. do października 2013 r. oraz dla 18 uczniów od miesiąca listopada 2013 r. pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Miedźna, gminę Goczałkowice - Zdrój oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.;

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Gmina Miedźna zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową
na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów
ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Miedźna, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za 1 ucznia w wysokości: 106,56 zł miesięcznie w 2013 r. x 2 miesiące = 213,12 (za okres od 01.09.2013 r. do 31.10.2013 r.) oraz za 1 ucznia w wysokości: 100,64 miesięcznie w 2013 r. x 2 miesiące = 201,28 zł (za okres od 01.11.2013 r.
do 31.12.2013 r.). Razem do zapłaty: 414,40 (za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.).;

3) załącznik nr 1 do porozumienia nr PZE/24/R/2013 z dnia 16 października 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Miedźna.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

Wójt Gminy Miedźna


Bogdan Taranowski

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Miedźna
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie.

Wymiar zatrudnienia: 10/18.

Koszt miesięczny:

2013 r.
od 01.09.2013 r.
do 31.10.2013 r.
10/18

2013 r.
od 01.11.2013 r.
do 31.12.2013 r.
10/18

Stawka zasadnicza

1 295,00 zł

1 295,00 zł

Wysługa 6%

77,70 zł

77,70 zł

Motywacyjny

30,00 zł

30,00 zł

Łącznie:

1 402,70 zł

1 402,70 zł

§ 4010

1 402,70 zł

1 402,70 zł

§ 4040

0,00 zł

0,00 zł

§ 4110

241,12 zł

241,12 zł

§ 4120

34,37 zł

34,37 zł

§ 4440

133,33 zł

133,33 zł

Łącznie:

1 811,52 zł

1 811,52 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Miedźna


17/1


18/1

miesięczna kwota dotacji
do przekazania


106,56 zł


100,64 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »