| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/267/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Świnna  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Obowiązek zwrotu o którym mowa w ust. 1 dotyczy wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

§ 2. 1. Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej może być odraczany lub rozkładany na raty.

2. W decyzji o przyznaniu świadczeń określa się kwotę podlegającą zwrotowi, sposób, termin i miejsce zwrotu.

§ 3. 1. W przypadkach szczególnych, w których zwrot wydatków stanowiłby nadmierne obciążenie dla osoby lub rodziny lub niweczyłby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej o których mowa w § 1.

2. Odstąpienie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu i ocenie pracownika socjalnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/267/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy


Dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny wyrażony w wartości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej


Procent zwrotu od wartości udzielonego świadczenia.


do 150 %


0%


od 150,01%


100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »