| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36.285.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/152/09 z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 30 ust.6 i 6a, art. 49 ust. 2, art.54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymiRada Gminy Panki uchwala

§ 1. W uchwale nr XXI/152/09 Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie  ustalenia    regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 7 skreśla się ust.1 i w tabeli po stanowisku ,,Dyrektor Szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów” wpisuje się ,,Zastępca Dyrektora Szkoły„ i wysokość dodatku od ,,200 zł.” do ,,300 zł.”.

2. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,, § 12. 2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 400 zł. a nagrody dyrektora nie może być niższa niż 200 zł. w ramach posiadanych środków”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »