| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 21 stycznia 2014r.

do Porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2006 roku w Częstochowie

pomiędzy Miastem Częstochowa na prawach Powiatu reprezentowanym przez:Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy - Mirosława SoborakaiNaczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych - Adriana Starońkazwanym dalej "powiatem prowadzącym", a Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przezZarząd Powiatu w Częstochowie:Starostę Częstochowskiego - Andrzeja KwapiszaiWicestarostę - Janusza Krakowianazwanym dalej "powiatem dotującym"

§ 1. § 4 ust. 1 Porozumienia z dnia 7 marca 2006 roku otrzymuje brzmienie:

Wysokość dotacji dla powiatu prowadzącego na rok budżetowy 2014 została ustalona w wysokości kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, ustalonej zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i stanowi kwotę 2.376.742 zł..

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron, a piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

POWIAT PROWADZĄCY

POWIAT DOTUJĄCY

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Mirosław Soborak

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych


Adrian Staroniek

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz


Wicestarosta


Janusz Krakowian

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »