| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/349/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (tekst jedn.: z 2013 r., poz. 706)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić na terenie miasta Bytomia referendum gminne w sprawie wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o.

§ 2. Datę referendum, o którym mowa w § 1, wyznacza się na dzień 16 marca 2014 r.

§ 3. Ustala się następującą treść pytania referendum: „Czy jest Pani/Pan przeciwko zrównoważeniu budżetu miasta, realizowaniu ważnych dla Bytomia inwestycji oraz częściowemu zabezpieczeniu środków na wkład własny na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej poprzez czasowe wydzierżawienie udziałów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”

§ 4. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Karta do głosowania w referendum w sprawie wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m², koloru białego,

2) jest kartą formatu A4 zadrukowaną jednostronnie.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania określa załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzona jest w alfabecie Braille'a w referendum w sprawie wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.:

1) wykonana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250g/m², koloru białego,

2) sporządzona jest w formacie A4

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/349/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.


KALENDARZ CZYNNOŚCI
związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego
w sprawie wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie
Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w dniu 16 marca 2014 r.

Data wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum*

Treść czynności związanej z przeprowadzeniem referendum

do 14 lutego 2014 r.

podanie do wiadomości mieszkańców, w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta Bytomia informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

do 19 lutego 2014 r.

powołanie przez Radę Miejską w Bytomiu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum

do 23 lutego 2014 r.

– powołanie przez Miejską Komisję do Spraw Referendum obwodowych komisji do spraw referendum
– sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
– zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bytomia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do 2 marca 2014 r.

– składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb
– zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bytomia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do 6 marca 2014 r.

– składanie wniosków do Prezydenta Miasta Bytomia o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

14 marca 2014 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii referendalnej

15 marca 2014 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

16 marca 2014 r.
godz. 7.00 – 21.00

– głosowanie* Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/349/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/349/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/349/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/349/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 014 r.

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym organ uchwałodawczy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum lokalnego w kwestiach istotnych dla mieszkańców.

Do grupy radnych niżej podpisanych pod projektem uchwały zwrócił się Prezydent Miasta o zainicjowanie przeprowadzenia referendum w sprawie wyrażenia zgody na czasowe wydzierżawienie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Miasto realizuje ogrom różnorakich zadań, które trzeba sfinansować odpowiednimi wpływami do budżetu. Prezydent nie chce obciążać mieszkańców i przedsiębiorców znaczącym wzrostem opłat i podatków lokalnych dlatego zachodzi konieczność pozyskania dochodów z innego źródła – majątku miasta. Miasto, ze względu na poziom zadłużenia i wielkość udzielonych poręczeń nie może zaciągać kolejnych kredytów. Dochody uzyskane z ustanowienia operatora zadań związanych z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków komunalnych nie obciążą w sposób znaczn y mieszkańców tak jak obciążenia fiskalne. Dzięki umowie miasto może jednorazowo i w krótkim czasie pozyskać znaczne środki szacowane na kwotę 100 000 000 złotych. Suma ta przyczyni się do poprawy naszej sytuacji finansowej pogorszonej znacząco w poprzednich latach, przez zaciągane corocznie kredyty. Działanie to umożliwi realizację wyzwań stojących przed Bytomiem w najbliższych latach. Przede wszystkim umożliwi zrównoważenie budżetu, realizację ważnych inwestycji dla Bytomia i jego mieszkańców oraz wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej. Przedstawiona propozycja nie wpłynie negatywnie na poziom świadczonych usług i nie niesie ze sobą ryzyka dla odbiorców usług. Priorytetem działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa odbiorców usług i dbałość o interesy miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »