| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI-357-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm .) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 1399), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację , o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Nędza w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku oraz w terminach określanych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX-237-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty w gospodarowaniu odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2013r. poz. 982).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik do Uchwały Nr XLVI-357-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA   GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »