| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/281/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) dysponować pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) pojazdy asenizacyjne powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać inne wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617),

3) ) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy; oznaczenie przedsiębiorcy powinno zawierać firmę, adres oraz nr telefonu kontaktowego.

4) dysponować bazą transportową, przedkładając stosowny tytuł prawny, odpis księgi wieczystej lub zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego przedsiębiorcy bazę transportową,

5) baza transportowa powinna obejmować co najmniej plac parkingowy, zaplecze techniczne umożliwiające bieżące serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych, miejsce przeznaczone do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.

§ 2. 1. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

1) przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o tym, że dysponuje miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi oraz, że działalność będzie prowadzona w sposób nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczania tras wywozu oraz w sposób uniemożliwiający wypływanie nieczystości ze zbiornika,

2) przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o gotowości prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

1) Przedłożyć zawartą umowę, dokumentującą jego uprawnienie do przekazywania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego lub

2) przedłożyć zobowiązanie od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zlewny o gotowości odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości, położonych na terenie Gminy Szczyrk

§ 4. Traci moc uchwała Nr LX/304/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe i transport.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »