| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 123/2014 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na 2014 rok

Działając na podstawie art.4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 1, 3, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), oraz § 13 pkt 3 Statutu Górnośląskiego Związku Matropolitalnego (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2007 roku nr 108, poz. 2163), na wniosek Zarządu Związku

Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Określić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 2.786.197 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 2.786.197 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 3.486.197 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 3.486.197 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalić rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

§ 4.

Określić kwotę planowanego deficytu w wysokości 700.000 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 5.

Określić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 700.000 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.

§ 7.

Upoważnić Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 8.

Upoważnić Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 9.

Upoważnić Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

§ 10.

Przyjąć szczególne zasady wykonywania budżetu, polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 123/2014
Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/2014
Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 123/2014
Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela 3

Przewodnicząca Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego


Małgorzata Mańka-Szulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »