| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/452/2014 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt.1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)Rada Miejska w Toszkuuchwala co następuje:

§ 1.

1. Wysokość za opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w zamieszkałych nieruchomościach na terenie Gminy Toszek, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości14 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości8 zł miesięczne.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 0,12 m³ - w wysokości 28,00 zł

b) o pojemności 0,24 m³ - w wysokości 49,00 zł

c) o pojemności 1,1 m³ - w wysokości 100,00 zł

d) o pojemności 2,5 m³ - w wysokości 266,00 zł

e) o pojemności 5 m³    - w wysokości 477,00 zł

f) o pojemności 7 m³     - w wysokości 652,00 zł

§ 3.

1. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów :

a) o pojemności 0,12 m³ - w wysokości 19,00 zł

b) o pojemności 0,24 m³ - w wysokości 33,00 zł

c) o pojemności 1,1 m³   - w wysokości 66,00 zł

d) o pojemności 2,5 m³ - w wysokości 178,00 zł

e) o pojemności 5 m³    - w wysokości 318,00 zł

f) o pojemności 7 m³     - w wysokości 434,00 zł

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXVI/274/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. 2012 r. poz.749 ze zm. ) i art. 63 § 1 opracowano uchwałę w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i kwoty zaokrąglono do 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »