| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Porąbka

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r. (Uchwała Nr XXXIV/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.)

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a ,co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 r./ ogółem o kwotę 48.000,00 –jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 r./ ogółem o kwotę 48.000,00 –jak w załączniku nr 2.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II.WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych kredytów3.011.256,003.011.256,00


2.500.000,00


1.220.000,00

41.343.394,2142.623.394,212.500.000,00


1.220.000,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/340/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 20 lutego 2014 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

DOCHODY

zwiększa się o kwotę

48.000,00

Zwiększa się Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się wpływy z różnych opłat

Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innychjednostek nieposiadających osobowości prawnej ...
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się podatek od nieruchomości
zwiększa się podatek od środków transportowych
zwiększa się wpływy z różnych opłat

4.000,00
4.000,00
4.000,00

44.000,00

44.000,00
12.000,00
13.000,00
19.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/340/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 20 lutego 2014 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

WYDATKI

zwiększa się o kwotę

48.000,00

Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zwiększa się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne

48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »