| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Porąbka

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r. (Uchwała Nr XXXIV/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.)

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a ,co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 r./ ogółem o kwotę 48.000,00 –jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 r./ ogółem o kwotę 48.000,00 –jak w załączniku nr 2.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II.WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych kredytów3.011.256,003.011.256,00


2.500.000,00


1.220.000,00

41.343.394,2142.623.394,212.500.000,00


1.220.000,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/340/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 20 lutego 2014 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

DOCHODY

zwiększa się o kwotę

48.000,00

Zwiększa się Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się wpływy z różnych opłat

Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innychjednostek nieposiadających osobowości prawnej ...
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się podatek od nieruchomości
zwiększa się podatek od środków transportowych
zwiększa się wpływy z różnych opłat

4.000,00
4.000,00
4.000,00

44.000,00

44.000,00
12.000,00
13.000,00
19.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/340/2014
Rady Gminy Porąbka
z dnia 20 lutego 2014 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

WYDATKI

zwiększa się o kwotę

48.000,00

Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zwiększa się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne

48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »