| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 71/X/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala :

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 7 osób oraz dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - 8,50 złotych miesięcznie za osobę;

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 8 osób i więcej, z wyjątkiem nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - 6,00 złotych miesięcznie za osobę.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za osobę w wysokości 22,00 złotych miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się, że stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, za pojemniki z odpadami komunalnymi wynosi:

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 26,00 złotych miesięcznie;

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 litrów - 30,00 złotych miesięcznie;

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 220 litrów - 47,00 złotych miesięcznie;

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 50,00 złotych miesięcznie;

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 189,00 złotych miesięcznie;

6) opłata za jeden pojemnik o pojemności 5 m3 - 376,00 złotych miesięcznie;

7) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 - 551,00 złotych miesięcznie;

8) opłata za jeden pojemnik o pojemności 12 m3 - 751,00 złotych miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 51,00 złotych miesięcznie;

2) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 litrów - 59,00 złotych miesięcznie;

3) opłata za jeden pojemnik o pojemności 220 litrów - 94,00 złotych miesięcznie;

4) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 99,00 złotych miesięcznie;

5) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 376,00 złotych miesięcznie;

6) opłata za jeden pojemnik o pojemności 5 m3 - 751,00 złotych miesięcznie;

7) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 - 1101,00 złotych miesięcznie;

8) opłata za jeden pojemnik o pojemności 12 m3 - 1501,00 złotych miesięcznie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Świerklany www.swierklany.pl

§ 4. Traci moc uchwała nr 18/IV/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem, iż stawki opłat z niej wynikające obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Justyna Błatoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »