| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 13 stycznia 2016

Wyrok Nr I SA/Kr 819/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. Nr XXX/368/13 w sprawie zmiany uchwały VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina w zakresie: - Załączników nr 1 i 3 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mail, a także stwierdzeń: „Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie moich danych osobowych w celu niezbędnym do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”, jak również Oświadczeń zawartych w tych załącznikach wprowadzających w punktach A, B, C, D wymóg podania po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy danych w postaci imienia i nazwiska osób pozostających poza miejscem zamieszkania, poza granicami kraju, poza granicami Gminy Skawina i pod innym adresem niż adres zameldowania - Załącznika nr 2 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mail, a także stwierdzeń: „Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie moich danych osobowych w celu niezbędnym do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2016 poz. 417