REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 94 poz. 421

USTAWA

z dnia 26 września 1991 r.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy - Prawo budżetowe.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 88) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. 1. Ministrowi Finansów przysługuje prawo emitowania skarbowych papierów wartościowych,, w szczególności obligacji państwowych i bonów skarbowych.

2. Wysokość emisji, z zastrzeżeniem ust. 3, określają ustawy.

3. W przypadku emisji krótkoterminowych papierów wartościowych, przy których termin realizacji praw jest krótszy niż rok od daty emisji, ustawy określają dopuszczalny stan zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży tych papierów."

Art. 2.

W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 w ust. 5 po wyrazach "w tym również określenia wysokości stawek należności budżetowych" dodaje się wyrazy "i wielkości zadłużenia z tytułów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1 i 2",

2) w art. 40:

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "oraz innych skarbowych papierów wartościowych",

b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku emisji skarbowych papierów wartościowych, przy których termin realizacji praw jest krótszy niż rok od daty emisji (emisje krótkoterminowe), ustawa budżetowa określa jedynie dopuszczalne zadłużenie w ciągu roku i na koniec roku."

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1991-10-21
  • Data wejścia w życie: 1991-11-03
  • Data obowiązywania: 1991-11-03
  • Z mocą od: 1991-11-03
  • Dokument traci ważność: 1994-10-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA