REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1992 nr 20 poz. 79

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 1992 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387 i z 1991 r. Nr 69, poz. 294) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 wyrazy "zakładach pomocy społecznej" zastępuje się wyrazami "zakładach opiekuńczo-leczniczych",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przez pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się:

1) przez pracowników medycznych:

a) pracowników, którzy ukończyli wyższe studia medyczne lub średnie szkoły medyczne,

b) pracowników, którzy uzyskali medyczne kwalifikacje zawodowe w trybie przejściowym lub na podstawie odbytego szkolenia zawodowego,

c) pracowników posiadających inne wykształcenie wyższe lub średnie niż określone pod lit. a) i b), gdy posiadane przez nich kwalifikacje zawodowe mają zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i jeżeli są zatrudnieni na stanowiskach, na których te kwalifikacje są wymagane,

2) przez innych pracowników działalności podstawowej - tych pracowników, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zapobiegawczo-leczniczych, rehabilitacyjnych bądź diagnostycznych;

2) w § 2 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) pracowników medycznych i innych pracowników działalności podstawowej, o których mowa w § 1 ust. 2",

b) skreśla się lit. b), c) oraz e),

c) dotychczasowa lit. d) otrzymuje oznaczenie lit. b);

3) w § 3 w ust. 1 wyrazy "lit. a) - c)" zastępuje się wyrazami "lit. a)", wyraz "stawek" zastępuje się wyrazem "dawek" oraz dodaje na końcu wyrazy "z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.",

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas pracy pielęgniarek, położnych, techników medycznych, salowych, sanitariuszy oraz noszowych w jednostkach (komórkach) organizacyjnych zapewniających całodobową opiekę nad pacjentem może być przedłużony do 10 godzin na dobę w granicach normy czasu pracy dla miesięcznego okresu rozliczeniowego."

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Olszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1992-03-09
  • Data wejścia w życie: 1992-03-22
  • Data obowiązywania: 1992-03-22
  • Z mocą od: 1992-03-22
  • Dokument traci ważność: 1998-06-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA