| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 listopada 1996 r.

w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Obiektami zamkniętymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są:

1) areszty śledcze, rejonowe areszty śledcze, zakłady karne, rejonowe zakłady karne oraz ich oddziały zewnętrzne, zwane dalej „zakładami karnymi”,

2) zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, zwane dalej „zakładami dla nieletnich”.

§ 2.
1. W aresztach śledczych oraz zakładach karnych typu zamkniętego dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych w celach mieszkalnych przez osoby pozbawione wolności, zwane dalej „osadzonymi”.

2. Dla osadzonych używających wyrobów tytoniowych wyznacza się odrębne cele mieszkalne.

3. Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych poza celami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 2, w miejscu i czasie wyznaczonym przez naczelnika zakładu karnego.

§ 3.
W zakładach karnych typu półotwartego i otwartego używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko poza celami mieszkalnymi w miejscu i w czasie wyznaczonym przez naczelnika zakładu karnego.
§ 4.
W przypadku podjęcia przez naczelnika zakładu karnego decyzji o zamknięciu cel i innych pomieszczeń, w których osadzeni przebywają lub pracują, na podstawie § 131 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 31, poz. 166, z 1991 r. Nr 3, poz. 14, z 1994 r. Nr 72, poz. 320 i z 1995 r. Nr 153, poz. 788) stosuje się zasady określone dla zakładów karnych zamkniętych.
§ 5.
W zakładach karnych dla skazanych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych stosuje się zasady używania wyrobów tytoniowych określone dla zakładów karnych zamkniętych.
§ 6.
1. W zakładach dla nieletnich zabrania się używania wyrobów tytoniowych poza przypadkami określonymi w regulaminie oraz wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyznaczane w salach sypialnych, klasach szkolnych, pracowniach do zajęć praktycznej nauki zawodu i innych pomieszczeniach dydaktycznych.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »