| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 1 kwietnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 97, poz. 454 i z 1997 r. Nr 41, poz. 258) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) Centralnym Zarządzie Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”,

b) w ust. 3 wyrazy „tabeli stanowiącej” zastępuje się wyrazami „tabelach stanowiących”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabele zaszeregowań stanowisk pracy, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.”,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „– z zastrzeżeniem § 8 pkt 1 –”,

c) w ust. 4 po wyrazach „wynagrodzenia zasadniczego” stawia się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla się;

3) skreśla się § 8;

4) w § 12:

a) w ust. 8 wyrazy „rentę inwalidzką” zastępuje się wyrazami „rentę z tytułu niezdolności do pracy”,

b) w ust. 12 po wyrazach „Pracownikowi zatrudnionemu” dodaje się wyrazy „w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1”,

c) w ust. 13 po wyrazach „podjął zatrudnienie” dodaje się wyrazy „w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1”;

5) w § 14 w ust. 1 wyrazy „renty inwalidzkiej” zastępuje się wyrazami „renty z tytułu niezdolności do pracy”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 2:

a) tytuł tabeli otrzymuje brzmienie: „Tabele zaszeregowań stanowisk pracy”,

b) dotychczasową tabelę oznacza się jako tabelę A i poprzedza wyrazami: „A. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–5 rozporządzenia”,

c) w tabeli A w lp. 35 w kolumnie trzeciej cyfrę „III” zastępuje się cyfrą „I”,

d) dodaje się tabelę B w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. (poz. 279)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–5 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

410–510

II

415–520

III

420–535

IV

425–555

V

435–575

VI

445–595

VII

455–635

VIII

465–685

IX

475–735

X

485–790

XI

500–850

XII

520–920

XIII

540–990

XIV

560–1 060

XV

585–1 140

XVI

610–1 220

XVII

635–1 330

XVIII

660–1 440

 

B. dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Zarządzie Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

465–520

II

470–545

III

475–575

IV

480–605

V

485–645

VI

490–690

VII

500–735

VIII

510–780

IX

520–825

X

535–880

XI

550–930

XII

570–1 000

XIII

590–1.085

XIV

610–1 170

XV

635–1.255

XVI

660–1 360

XVII

685–1 470

XVIII

715–1 590

XIX

750–1 710

XX

800–1 830

XXI

850–2 000

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

B. dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Zarządzie Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Grupa dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

 Dyrektor

XIX–XXI

10

wyższe

7

2

 Zastępca dyrektora
 Główny księgowy

XVIII–XX

9

wyższe

7

3

 Naczelnik wydziału
 Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

7

 Radca prawny

według odrębnych przepisów

4

 Kierownik sekcji

XIII–XVI

4

wyższe

5

5

 Starszy specjalista

XII–XV

wyższe

5

6

 Specjalista

X–XIV

wyższe

4

7

 Starszy referent

VII–IX

średnie

2

8

 Referent

VI–VIII

średnie

9

 Sekretarka

IX–X

średnie

10

 Starsza maszynistka

VII–IX

średnie

3

11

 Maszynistka

VI–VIII

średnie

12

 Kierowca

VII–VIII

Według odrębnych przepisów

13

 Sprzątaczka

I–IV

podstawowe

 

Załącznik 3. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Grupa dodatku funkcyjnego

Procent minimalnej stawki do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »