| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18), w części drugiej Tabela Stawek Celnych wprowadza się następujące zmiany:

 1) pozycja towarowa określona kodem PCN 0407 00 11 0 w brzmieniu:

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowe-nia

Rumu­nia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Esto-nia

Izra-el

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwa­cja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0407 00 11 0

- - - Indycze albo gęsie

szt.

25 minimum 0,03 EUR/szt.

64 minimum 0,1 EUR/sz.t

 

 

 

 

 

20

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowe-nia

Rumu­nia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Esto-nia

Izra-el

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwa­cja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0407 00 11

- - - Indycze albo gęsie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0407 00 11 1

- - - - Indycze

szt.

25 minimum 0,03 EUR/szt.

64 minimum 0,1 EUR/szt.

 

 

 

 

 

20

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

0407 00 11 9

- - - - Gęsie

szt.

25 minimum 0,03 EUR/szt.

64 minimum 0,1 EUR/szt.

 

 

 

 

 

20

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

2) pozycja towarowa określona kodem PCN 2204 21 80 0 w brzmieniu:

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowe-nia

Rumu­nia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Esto-nia

Izra-el

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwa­cja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2204 21 80 0

- - - - - - Pozostałe

l

30 minimum 42 EUR/hl

48 + maksimum 96 EUR/hl + 0,16 EUR/kg

 

 

20 minimum 25 EUR/hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowe-nia

Rumu­nia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Esto­nia

Izra­el

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwa­cja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2204 21 80 0

- - - - - - Pozostałe

l

30 minimum 25 EUR/hl

48 + maksimum 98 EUR/hl + 0,16 EUR/kg

 

 

20 minimum 25 EUR/hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) pozycja towarowa określona kodem PCN 2501 00 51 0 w brzmieniu:

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowe-nia

Rumu­nia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Esto-nia

Izra-el

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwa­cja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2501 00 51 0

- - - Denaturowane lub do celów przemysłowych (włącznie z oczyszczaniem) innych niż konserwowanie lub przygotowanie artykułów spożywczych dla ludzi i zwierząt

-

15

-

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

otrzymuje brzmienie:

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jednost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono-miczne

konwencyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowe-nia

Rumu­nia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Esto-nia

Izra-el

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwa­cja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2501 00 51 0

- - - Denaturowane lub do celów przemysłowych (włącznie z oczyszczaniem) innych niż konserwowanie lub przygotowanie artykułów spożywczych dla ludzi i zwierząt

 

20

 

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


§ 2.
1. Do towarów objętych kontraktami zawartymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej, jeżeli stawka celna określona w niniejszym rozporządzeniu jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L Miller

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 20 lipca 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »