REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 146 poz. 1639

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 grudnia 2001 r.

w sprawie ustanowienia Taryfy celnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Ustanawia się Taryfę celną, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
1. Do towarów objętych kontraktami zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3, jeżeli stawka celna określona w Taryfie celnej, o której mowa w § 1, jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95, Nr 13, poz. 106, Nr 29, poz. 322 i Nr 32, poz. 364).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem ust. 5 pkt 14 części A Postanowień wstępnych Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Taryfa celna stanowiąca załącznik do rozporządzenia jest oddzielnym załącznikiem do niniejszego numeru.)

[1] Taryfa celna została pominięta. Stanowi ona załącznik do rozporządzenia, który jest oddzielnym załącznikiem do Dz. U. z 2001 r. Nr 146, poz. 1639.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA