| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sierpnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931 i Nr 132, poz. 1116), w części drugiej: Tabela Stawek Celnych pozycja towarowa określona kodem PCN 2401 w brzmieniu:

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed­nost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono­miczne

konwen­cyjne

krajów DEV

krajów LDC

DE

EFTA

Czechy i Słowa­cja

Węgry

Sło­wenia

Rumu­nia

Bułga­ria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chor­wacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401 10

– Tytoń nieodżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (włączając hybrydy tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

 

2401 10 41 0

– – – – Typu Kentucky

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 49 0

– – – – Pozostałe

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

– – Pozostałe:

 

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed­nost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono­miczne

konwen­cyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Czechy i Słowa­cja

Węgry

Sło­wenia

Rumu­nia

Bułga­ria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chor­wacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2401 10 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401 10 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 90 0

– – – Pozostałe tytonie

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20

– Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

 

 

 

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (włączając hybrydy tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

 

2401 20 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

30

minimum

1,13

EUR/kg

105 minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

30

minimum 1,13

EUR/kg

105

minimum 2,17

EUR/kg

2401 20 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

 

2401 20 41 0

– – – – Typu Kentucky

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 49 0

– – – – Pozostałe

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

– – Pozostałe:

 

 

 

2401 20 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

30

minimum

1,13

EUR/kg

105 minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

30

minimum

0,75

EUR/kg

105 minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

30

minimum

1,13

EUR/kg

105 minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed­nost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono­miczne

konwen­cyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Cze­chy i Słowa­cja

Węgry

Sło­wenia

Rumu­nia

Bułga­ria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chor­wacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2401 20 90 0

– – – Pozostałe tytonie

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401 30 00 0

– Odpady tytoniowe

30

minimum

1,13

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed­nost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono­miczne

konwen­cyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Cze­chy i Słowa­cja

Węgry

Sło­wenia

Rumu­nia

Buł­garia

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chor­wacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401 10

– Tytoń nieodżyłowany:

 

 

 

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (włączając hybrydy tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

 

2401 10 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

105 minimum

2,17

EUR/kg

105 minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

105

minimum 2,17

EUR/kg

105

minimum 2,17

EUR/kg

2401 10 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

 

2401 10 41 0

– – – – Typu Kentucky

105 minimum

2,17

EUR/kg

105 minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 49 0

– – – – Pozostałe

 

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

– – Pozostałe:

 

 

 

2401 10 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

 

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Jed­nost­ka miary

Stawki celne

Stawki celne pref. dla

Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla

autono­miczne

konwen­cyjne

krajów DEV

krajów LDC

UE

EFTA

Cze­chy i Słowa­cja

Węgły

Sło­wenia

Rumu­nia

Buł­garia

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chor­wacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2401 10 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2401 10 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 10 90 0

– – – Pozostałe tytonie

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20

– Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

 

 

 

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (włączając hybrydy tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

 

2401 20 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

105

minimum 2,17

EUR/kg

105

minimum 2,17

EUR/kg

2401 20 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

 

2401 20 41 0

– – – – Typu Kentucky

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 49 0

– – – – Pozostałe

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

 

– – Pozostałe:

 

 

 

2401 20 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

 

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

 

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 20 90 0

– – – Pozostałe tytonie

 

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg

2401 30 00 0

– Odpady tytoniowe

105

minimum

2,17

EUR/kg

105

minimum

2,17

EUR/kg


§ 2.
1. Do towarów objętych kontraktami, zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931 i Nr 132, poz. 1116), jeżeli stawka celna określona w niniejszym rozporządzeniu jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towarom tym nadano przeznaczenie celne w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »