| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 155, poz. 1292) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dowódcy jednostki wojskowej lub szefa, dyrektora, komendanta, kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorstwa państwowego, dla którego Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, niższe niż stanowisko służbowe dowódcy brygady (pułku) i równorzędne, jeżeli dla tego stanowiska służbowego przewidziano w etacie stopień etatowy nie niższy niż kapitana (kapitana marynarki), w stosunku do żołnierzy w tej jednostce wojskowej lub jednostce organizacyjnej, wydziale Żandarmerii Wojskowej albo przedsiębiorstwie państwowym, z wyjątkiem żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe zastępcy dowódcy jednostki wojskowej lub zastępcy szefa, dyrektora, komendanta, kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcy komendanta wydziału Żandarmerii Wojskowej albo zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego;",

b) w pkt 2:

– lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w oddziale Żandarmerii Wojskowej, z wyjątkiem zastępcy komendanta oddziału, a także w podległych wydziałach i placówkach Żandarmerii Wojskowej,",

– uchyla się lit. g,

c) w pkt 3 uchyla się lit. e,

d) w pkt 4:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, z wyjątkiem zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a także w stosunku do komendantów oddziałów Żandarmerii Wojskowej i ich zastępców,",

– uchyla się lit. i;

2) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych,".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »