| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej oraz trybu wypłat z Funduszu Rezerwowego

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej do Funduszu Rezerwowego w zależności od rodzaju statku, jego nośności lub mocy napędowej;

2) szczegółowy tryb postępowania przy dokonywaniu wypłat z Funduszu Rezerwowego.

§ 2.
Określa się wysokości stawek jednostkowych do obliczania składek specjalnych wpłacanych przez armatorów do Funduszu Rezerwowego:

1) statki do przewozu ładunków stałych:

a) barki motorowe:

– barki o nośności mniejszej niż 450 ton – 0,55 euro za tonę,

– barki o nośności od 450 ton do 650 ton – 0,75 euro za tonę,

– barki o nośności większej niż 650 ton – 0,80 euro za tonę,

b) barki pchane lub holowane:

– barki o nośności mniejszej niż 450 ton – 0,40 euro za tonę,

– barki o nośności od 450 ton do 650 ton – 0,50 euro za tonę,

– barki o nośności większej niż 650 ton – 0,60 euro za tonę;

2) zbiornikowce:

a) barki motorowe:

– barki o nośności mniejszej niż 450 ton – 1,70 euro za tonę,

– barki o nośności od 450 ton do 650 ton – 2,30 euro za tonę,

– barki o nośności większej niż 650 ton – 2,40 euro za tonę,

b) barki pchane lub holowane:

– barki o nośności mniejszej niż 450 ton – 0,85 euro za tonę,

– barki o nośności od 450 ton do 650 ton – 1,15 euro za tonę,

– barki o nośności większej niż 650 ton – 1,20 euro za tonę;

3) pchacze lub holowniki:

a) pchacze lub holowniki o mocy napędowej mniejszej niż 300 kW – 0,28 euro za kW,

b) pchacze lub holowniki o mocy napędowej większej niż 300 kW – 0,40 euro za kW.

§ 3.
1. Wypłaty ze środków Funduszu Rezerwowego dokonuje się na wniosek armatora, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, armator składa do Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „Bankiem".

3. Do wniosku armator dołącza:

1) potwierdzenie wpłaty składki rocznej do Funduszu Żeglugi Śródlądowej za dany rok;

2) potwierdzenie wpłaty składki specjalnej;

3) zaświadczenie o złomowaniu statku.

4. Bank dokonuje wypłaty ze środków Funduszu Rezerwowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 maja 2003 r. (poz. 990)

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »