| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;

2) w Sądzie Rejonowym w Iławie;

3) w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;

4) w Sądzie Rejonowym w Chełmnie;

5) w Sądzie Rejonowym w Elblągu;

6) w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu;

7) w Sądzie Rejonowym w Nisku;

8) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;

9) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu;

10) w Sądzie Rejonowym w Piszu;

11) w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli;

12) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach;

13) w Sądzie Rejonowym w Tucholi;

14) w Sądzie Rejonowym w Wieliczce;

15) w Sądzie Rejonowym w Żninie;

16) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;

17) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

§ 2.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160 oraz z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–4 ustawy,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 i 5 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–4 ustawy,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w Sądzie Rejonowym w Tucholi – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim dla gmin: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork,",

c) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w Sądzie Rejonowym w Żninie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;"

2) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki dla miasta Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,

b) Wydział Grodzki dla miasta Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny i Starcza – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Kłobucku dla gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,"

3) w ust. 5:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Elblągu – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w Sądzie Rejonowym w Iławie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,",

c) w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;"

4) w ust. 14:

a) pkt 2, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„2) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – trzy wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zielonki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Czernichowie dla gmin Czernichów i Liszki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Krzeszowicach dla gmin Krzeszowice i Zabierzów – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gminy Kocmyrzów-Luborzyca – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Proszowicach dla gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Słomnikach dla gmin: Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Oświęcim oraz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Kętach dla gmin Kęty i Osiek,",

c) w pkt 10 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) w Sądzie Rejonowym w Wieliczce – dwa wydziały – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Niepołomicach dla gmin Kłaj i Niepołomice,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Skawinie dla gmin Mogilany i Skawina;"

5) w ust. 19:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Poddębicach dla gmin: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim,",

b) w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydział Grodzki dla gmin: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń i Wierzchlas,"

6) w ust. 21 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) w Sądzie Rejonowym w Piszu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,"

7) w ust. 26 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – dwa wydziały – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Międzychodzie dla gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód i Sieraków,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Obornikach dla gminy Oborniki,"

8) w ust. 27:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Sądzie Rejonowym w Kozienicach – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,",

b) w pkt 5 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pionkach – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta i gminy Pionki;"

9) w ust. 28 uchyla się pkt 2;

10) ust. 34 otrzymuje brzmienie:

„34. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

1) Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Mielcu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Nisku – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin Bojanów i Nisko,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Ulanowie dla gmin: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Rudnik n. Sanem i Ulanów,

4) w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla części miasta Stalowa Wola na północ od ulicy Komisji Edukacji Narodowej oraz gmin: Pysznica, Radomyśl, Zaklików i Zaleszany,

b) Wydział Grodzki dla części miasta Stalowa Wola na południe od ulicy Komisji Edukacji Narodowej,

5) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;"

11) w ust. 36 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) w Sądzie Rejonowym w Chełmnie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

1b) Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,"

12) w ust. 39:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu;".

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »