REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 152 poz. 1488

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2068) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał wpisu zastawu skarbowego.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze zastawów skarbowych w dniu:

1) wygaśnięcia zastawu skarbowego;

2) wydania decyzji na podstawie art. 42a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.”;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1488)

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-08-29
  • Data wejścia w życie: 2003-09-01
  • Data obowiązywania: 2003-09-01
  • Dokument traci ważność: 2017-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA