| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 października 2003 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 71 ust 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 142, poz. 1380) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby oraz wysokość tego równoważnika.
§ 2.
1. Funkcjonariusz Służby Więziennej, którego rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia w naturze, otrzymuje równoważnik pieniężny.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust 1, wypłaca się funkcjonariuszowi wykonującemu czynności służbowe w ramach wzmocnionego systemu ochrony, sił wsparcia oraz odwodu i podczas zwalczania klęsk żywiołowych, jeżeli nie korzysta z wyżywienia w naturze.

§ 3.
Wysokość równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, wynosi 18 zł.
§ 4.
1. Funkcjonariuszowi wykonującemu czynności, o których mowa w § 2 ust. 2, wypłaca się:

1) równoważnik pieniężny w pełnej wysokości – za czas trwania czynności ponad 8 godzin;

2) równoważnik pieniężny w połowie wysokości – za czas trwania czynności do 8 godzin włącznie.

2. Jeżeli czas trwania czynności służbowych, o których mowa w § 2 ust. 2, wynosi dłużej niż dobę, to za każdą dobę przysługuje równoważnik pieniężny w pełnej wysokości, a za niepełną dobę przysługuje równoważnik wyliczony w sposób określony w ust 1 pkt 1 i 2.

§ 5.
1. Podstawą naliczenia i wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie jest imienna lista funkcjonariuszy Służby Więziennej, zatwierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

2. Imienną listę, o której mowa w ust. 1, sporządza funkcjonariusz działu ochrony wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

3. Równoważnik pieniężny wypłacany jest z dołu, raz w miesiącu.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1996 r. w sprawie określenia zasad otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz wysokości tego równoważnika (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 6, poz. 39), zachowane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »