| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego2)

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i tryb współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego lub organami, którym takie kompetencje zostały przekazane, oraz Komisją Europejską.
§ 2.
Współpraca, o której mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) udostępnianiu oraz wymianie informacji dotyczących stosowania i naruszania prawodawstwa weterynaryjnego;

2) przekazywaniu informacji o zawieranych z państwami trzecimi umowach lub porozumieniach w zakresie weterynarii;

3) informowaniu Komisji Europejskiej o naruszeniach prawodawstwa weterynaryjnego oraz o udostępnianiu takich informacji.

§ 3.
Główny Lekarz Weterynarii przekazuje organom, o których mowa w § 1, oraz Komisji Europejskiej informacje dotyczące:

1) produktów, którymi obrót narusza prawodawstwo weterynaryjne, oraz działań, co do których zachodzi podejrzenie, że są sprzeczne z takim prawodawstwem;

2) naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawodawstwa weterynaryjnego – w przypadku, gdy naruszenie to miało miejsce na obszarze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 4.
Informacje, o których mowa w § 2 i 3, mogą być przekazywane w formie raportów, oryginałów innych dokumentów, uwierzytelnionych kopii lub odpisów dokumentów lub w formie elektronicznej.
§ 5.
Główny Lekarz Weterynarii informuje wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku, w szczególności o podjętych działaniach i ich rezultatach.
§ 6.
W przypadku gdy udzielenie informacji przez Głównego Lekarza Weterynarii nie jest możliwe, poinformuje on o tym wnioskodawcę, wskazując organ właściwy do przekazania informacji.
§ 7.
Główny Lekarz Weterynarii, na uzasadniony wniosek, zaleca zwiększenie częstotliwości przeprowadzania kontroli nad zakładami, miejscami przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego, obrotem tymi produktami oraz nad środkami transportu, co do których istnieje podejrzenie naruszenia prawodawstwa weterynaryjnego.
§ 8.
Współpraca, o której mowa w § 1, nie obejmuje wzajemnego rozliczania wydatków, poniesionych przy wykonywaniu czynności z niej wynikających, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych ekspertom.
§ 9.
Wniosek o przekazanie informacji powinien być uzasadniony i zaopatrzony w uwierzytelnione tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego jest on kierowany.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 89/608/EEC z dnia 21 listopada 1989 r. w sprawie pomocy wzajemnej władz administracyjnych państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w sprawie zapewnienia właściwego wdrożenia przepisów zootechniczno-weterynaryjnych (Dz. Urz. WE L 351, z 2.12.1989 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczonego w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »