| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności, przyjętej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 176, poz. 1827), zwanego dalej „Komitetem Sterującym”, są wybierani spośród przedstawicieli:

1) organizacji pozarządowych;

2) organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych, samorządów zawodowych oraz jednostek naukowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

2. Cele statutowe organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych, samorządów zawodowych oraz jednostek naukowych, zwanych dalej „organizacjami”, powinny obejmować działania objęte strategią, o której mowa w ust. 1, z co najmniej jednego z następujących zakresów:

1) kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa i przedsiębiorców oraz szerzenia zrozumienia celów ochrony środowiska, ekologii lub zrównoważonego rozwoju;

2) propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony;

3) inicjowania i podejmowania społecznych lub gospodarczych działań dotyczących ochrony środowiska, ekologii lub zrównoważonego rozwoju;

4) współdziałania z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska;

5) badań naukowych w dziedzinie ochrony środowiska, ekologii lub zrównoważonego rozwoju.

§ 2.
1. Minister Środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Środowiska informację o naborze kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, Minister Środowiska wskazuje termin składania formularzy zgłoszeniowych oraz adres, pod którym należy je składać.

3. Każda z organizacji zgłasza na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, jednego kandydata na przedstawiciela partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

4. Minister Środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Środowiska listę kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego zgłoszonych przez organizacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wraz ze wskazaniem terminu głosowania przez te organizacje na zgłoszonych przez nie kandydatów oraz adresu, pod który należy przesyłać oddane głosy.

§ 3.
Spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, Minister Środowiska wybiera czterech przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.
§ 4.
1. Organizacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wskazują w drodze głosowania, spośród kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w § 2, kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

2. Organizacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, mogą głosować na dwóch kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego, zgłoszonych w trybie określonym w § 2.

3. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli został on oddany na więcej niż dwóch kandydatów lub wpłynął po terminie głosowania.

4. Minister Środowiska wybiera dwóch przedstawicieli organizacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, do udziału w pracach Komitetu Sterującego, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 5.
W przypadku gdy organizacje nie zgłoszą swoich kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, Minister Środowiska zaprasza wytypowane przez siebie osoby będące członkami tych organizacji do udziału w pracach Komitetu Sterującego.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Swatoń

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 sierpnia 2004 r. (poz. 1917)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »