reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej z agencją płatniczą przy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej na działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Organami obowiązanymi do współpracy z agencją płatniczą akredytowaną na podstawie przepisów o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wskazaną w planie rozwoju obszarów wiejskich, zwaną dalej „Agencją”, przy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej na działania objęte tym planem, zwanej dalej „pomocą”, są:

1) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) Główny Geodeta Kraju;

3) wojewoda;

4) zarząd województwa;

5) zarząd powiatu;

6) wójt (burmistrz, prezydent miasta);

7) organy Inspekcji Ochrony Środowiska;

8) organy Inspekcji Weterynaryjnej;

9) organy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

10) organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

11) organy kontroli skarbowej.

§ 2.
Organy wymienione w § 1 w zakresie współpracy z Agencją przekazują informacje niezbędne do udzielenia pomocy, w szczególności:

1) organy wymienione w § 1 pkt 3, 5 i 6 przekazują informacje o:

a) wynikach kontroli, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących przestrzegania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej,

b) działaniach podjętych w toku kontroli, jeżeli w czasie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w działalności prowadzonej przez podmioty kontrolowane;

2) organy wymienione w § 1 pkt 7 i 9 przekazują informacje o:

a) wynikach kontroli, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących:

– udzielenia i wykorzystania pomocy zgodnie z prawem i ustaleniami planu rozwoju obszarów wiejskich,

– przestrzegania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej,

b) działaniach podjętych w toku kontroli, jeżeli w czasie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w działalności prowadzonej przez podmioty kontrolowane;

3) organy wymienione w § 1 pkt 8 przekazują informacje o:

a) wynikach kontroli, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących:

– udzielenia i wykorzystania pomocy zgodnie z prawem i ustaleniami planu rozwoju obszarów wiejskich,

– dostosowania do standardów Unii Europejskiej gospodarstw rolnych objętych pomocą,

b) działaniach podjętych w toku kontroli, jeżeli w czasie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w działalności prowadzonej przez podmioty kontrolowane,

c) stwierdzonych, w związku ze sprawowaniem urzędowej kontroli żywności, uchybieniach w przestrzeganiu przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie wykorzystywania produktów pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt, którym podawano substancje o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, do żywienia ludzi lub produkcji innych środków spożywczych;

4) organy wymienione w § 1 pkt 10 przekazują informacje o wynikach kontroli, przeprowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, dotyczących spełniania przez podmioty kontrolowane wymagań określonych w przepisach o rolnictwie ekologicznym;

5) organy wymienione w § 1 pkt 11 przekazują informacje o wynikach kontroli skarbowej.

§ 3.
1. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy są przekazywane przez organy wymienione w § 1 na pisemny wniosek Agencji.

2. Informacje o wynikach:

1) kontroli skarbowej są przekazywane zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej;

2) przeprowadzonych kontroli i działaniach podjętych w ich toku są przekazywane w terminie 28 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku Agencji.

3. Pozostałe informacje niezbędne do udzielenia pomocy, inne niż określone w ust. 2, w szczególności informacje o stwierdzonych uchybieniach w przestrzeganiu przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, są przekazywane w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku Agencji.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama