| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury2)

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Świadectwo zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury, oprócz spełnienia wymagań określonych w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce do miejsca przeznaczenia;

2) być wystawione:

a) w dniu załadunku zwierząt lub produktów akwakultury do wysyłki do państwa miejsca przeznaczenia,

b) na formularzu jednostronicowym,

c) dla jednego odbiorcy;

3) potwierdzać, że zwierzęta akwakultury i produkty akwakultury spełniają wymagania dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 128; z późn. zm.3)).

2. Świadectwo zdrowia jest ważne przez 10 dni od dnia wystawienia.

§ 2.
Wzory świadectw zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury są określone w decyzjach Komisji:

1) nr 858/2003/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 324 z 11.12.2003, str. 37);

2) nr 2003/804/WE z dnia 14 listopada 2003 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (Dz. Urz. WE L 302 z 20.11.2003, str. 22);

3) nr 96/333/EWG z dnia 3 maja 1996 r. ustanawiającej świadectwa zdrowia dla żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich z państw trzecich, które nie zostały dotychczas objęte szczególną decyzją (Dz. Urz. EWG L 127 z 25.05.1996, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 122; z późn. zm.4)).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991; L 014 z 22.01.1993; L 175 z 19.07.1993; L 001 z 03.01.1994; L 243 z 11.10.1995; L 332 z 30.12.1995; L 024 z 30.01.1998; L 189 z 03.07.1998; L 122 z 16.05.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 128) – w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia przywożonych zwierząt i produktów akwakultury.

3) Dz. Urz. WE L 014 z 22.01.1993, str. 24;

Dz. Urz. WE L 175 z 19.07.1993, str. 34;

Dz. Urz. WE L 001 z 03.01.1994, str. 220;

Dz. Urz. WE L 243 z 11.10.1995, str. 1;

Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 33;

Dz. Urz. WE L 024 z 30.01.1998, str. 31;

Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 12;

Dz. Urz. WE L 122 z 16.05.2003, str. 1.

4) Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.1996, str. 23;

Dz. Urz. WE L 238 z 29.08.1997, str. 47;

Dz. Urz. WE L 354 z 30.12.1998, str. 65;

Dz. Urz. WE L 022 z 24.01.2001, str. 38;

Dz. Urz. WE L 036 z 07.02.2004, str. 56.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »