| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów

Na podstawie art. 85 ust. 14 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów (Dz. U. Nr 116, poz. 980) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Ilość wprowadzonej substancji należy podać w jednostce miary przyjętej w art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze dla danego rodzaju magazynowanej substancji.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

1) Ilość umieszczonych odpadów należy podać w jednostce miary przyjętej w art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze dla danego rodzaju składowanych odpadów.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: T. Podgajniak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 lipca 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »