reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 po wyrazach „w poz. 2” dodaje się wyrazy „lit. a”, a po wyrazach „lit. c” dodaje się wyrazy „tiret pierwsze”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

– w zdaniu wstępnym po wyrazach „w poz. 2” dodaje się wyrazy „lit. a”, a po wyrazach „lit. c” dodaje się wyrazy „tiret pierwsze”,

– w pkt 1 po wyrazach „w poz. 2” dodaje się wyrazy „ lit. a”,

b) w ust. 3 po wyrazach „lit. c” dodaje się wyrazy „tiret pierwsze”,

c) w ust. 4 po wyrazach „w poz. 2” dodaje się wyrazy „lit. a”, a po dwukrotnie użytych wyrazach „lit. c” dodaje się wyrazy „tiret pierwsze”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia poz. 2 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

2

bez względu na symbol PKWiU

Oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:

 

a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem,

232,00 zł/1 000 l

b) pozostałe z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe

60,00 zł/1 000 kg

 

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia poz. 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

1

bez względu na kod CN

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112) z czego:

1 882,00 zł/1 000 I

1) oleje lekkie
w tym:

1 747,00 zł/1 000 I

a) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu przekraczającą 0,013 g/l

1 747,00 zł/1 000 I

 

1

2

3

4

 

 

b) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu nieprzekraczającą 0,013 g/l

1 315,00 zł/1 000 I

 

 

c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

1 822,00 zł/1 000 I

 

 

2) oleje średnie
w tym:

1 822,00 zł/1 000 I

 

 

– paliwa do silników odrzutowych

1 072,00 zł/1 000 I

 

 

3) oleje ciężkie:

 

 

 

a) oleje napędowe

1 180,00 zł/1 000 I

 

 

w tym o zawartości siarki:

 

 

 

– powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

1 099,00 zł/1 000 I

 

 

– do 0,001 % włącznie

1 048,00 zł/1 000 I

 

2710 19 41

b) pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele opałowe

232,00 zł/1 000 I

 

2710 19 45

 

 

2710 19 49

 

 

bez względu na

c) oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:

 

 

kod CN

– z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem,

232,00 zł/1 000 I

 

 

– pozostałe z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe

60,00 zł/1 000 kg

 

bez względu na kod CN

d) mieszaniny olejów napędowych zawierające w masie mniej niż 70 % olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służące do napędu silników spalinowych
z czego o zawartości siarki:

1 180,00 zł/1 000 I

 

 

– powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

1 099,00 zł/1 000 I

 

 

– do 0,001 % włącznie

1 048,00 zł/1 000 I

 

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103, poz. 865 i Nr 177, poz. 1473.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 20 września 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama