| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

Na podstawie art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 38, poz. 358) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LABORATORYJNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 listopada 2006 r. (poz. 1621)

STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LABORATORYJNE

Lp.

Rodzaj badania

Stawka
w zł

1

2

3

 

Czynności ogólne

 

1

Badanie sensoryczne

158,00

2

Badania mikroskopowe

32,00

3

Destylacja

32,00

4

Destylacja z parą wodną

62,00

5

Ekstrakcja

32,00

6

Mineralizacja na sucho

43,00

7

Mineralizacja na mokro

75,00

 

Oznaczenia fizykochemiczne

 

8

Aktywność fosfatazy

106,00

9

Aktywność enzymatyczna: obecność peroksydazy

37,00

10

Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreisa)

21,00

11

Zawartość aldehydu (związki karbonylowe)

69,00

12

Alkaliczność popiołu

35,00

13

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną

18,00

14

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną po destylacji

50,00

15

Zawartość alkoholu metodą miareczkową

84,00

16

Zawartość alkoholu metodą piknometryczną

69,00

17

Zawartość alkoholu etylowego metodą enzymatyczną

100,00

18

Zawartość alkoholu etylowego metodą GC

35,00

19

Zawartość alkoholu metylowego

35,00

20

Analiza makroskopowa

69,00

21

Analiza sitowa

32,00

 

1

2

3

22

Zawartość alfa-kwasów (wartości konduktometrycznej) przy użyciu toluenu do ekstrakcji w chmielu i produktach chmielowych

126,00

23

Zawartość azotu metodą Kjeldahla

82,00

24

Barwa metodą spektrofotometryczną

32,00

25

Barwa cukru

69,00

26

Obecność barwników sztucznych

69,00

27

Barwa cukru metodą wzorców płynnych

16,00

28

Barwa cukru metodą wzorców stałych

16,00

29

Zawartość błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną

180,00

30

Zawartość celulozy

106,00

31

Ciemnienie ciasta

46,00

32

Badania amylograficzne

32,00

33

Zawartość chlorków metodą Mohra

35,00

34

Zawartość chlorków metodą Volharda

52,00

35

Gęstość w stanie zsypnym

35,00

36

Zawartość cukru (glukoza, fruktoza, sacharoza) metodą enzymatyczną

161,00

37

Zawartość cukru ogółem (klasycznie)

90,00

38

Zawartość cukrów redukujących (klasycznie)

53,00

39

Czas scukrzania

18,00

40

Zawartość części nierozpuszczalnych

37,00

41

Czystość cukru białego lub skrobi (wyliczenie)

8,00

42

Zawartość dwutlenku siarki metodą destylacyjną

106,00

43

Zawartość dwutlenku siarki metodą miareczkową

53,00

44

Zawartość dwutlenku węgla

18,00

45

Zawartość ekstraktu bezcukrowego z wyliczenia

18,00

46

Dwutlenek węgla metodą destylacyjną

106,00

47

Dyspersja wody w maśle

32,00

48

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej

69,00

49

Zawartość ekstraktu ogólnego w wódkach gatunkowych

53,00

50

Zawartość ekstraktu ogólnego

18,00

51

Zawartość ekstraktu refraktometrycznego

18,00

52

Zawartość ekstraktu resztkowego

18,00

53

Zawartość ekstraktu ogólnego w kremach i likierach

35,00

54

Energia i zdolność kiełkowania

63,00

55

Zawartość estrów hydroksykwasów, kwasu benzoesowego, sorbowego metodą HPLC

161,00

56

Zawartość fosforanów

160,00

57

Zawartość ftalanu di-n-butylu

206,00

58

Zawartość fuzli metodą GC

84,00

59

Gęstość nasypowa

23,00

60

Ciężar nasypowy

23,00

61

Zawartość glukozynolanów metodą wskaźnikową

35,00

62

Zawartość glukozynolanów metodą HPLC

158,00

63

Ilość glutenu

35,00

64

Ilość i rozpływalność glutenu

40,00

65

Zawartość goryczki w piwie metodą spektrofotometryczną

35,00

66

Granulacja

35,00

67

Zawartość trans-2-Heksenu metodą GC

35,00

 

1

2

3

68

Zawartość hespedryny i narynginy metodą HPLC

161,00

69

Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą HPLC

106,00

70

Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą spektrofotometryczną

69,00

71

Zawartość inuliny

106,00

72

Izolacja DNA z produktów roślinnych

146,00

73

Zawartość jodanu potasu

140,00

74

Zawartość jodku potasu

140,00

75

Zawartość β-karotenu

140,00

76

Zawartość karotenoidów i β-karotenu

179,00

77

Kalibracja mrożonych owoców i warzyw

16,00

78

Klarowność

21,00

79

Klasa cukru (wyliczenie)

8,00

80

Zawartość kofeiny metodą HPLC

106,00

81

Zawartość kofeiny metodą spektrofotometryczną

285,00

82

Zawartość kumaryny metodą GC

106,00

83

Zawartość kwasu cytrynowego metodą enzymatyczną

97,00

84

Zawartość kwasu erukowego metodą GC

168,00

85

Zawartość kwasu fumarowego metodą GC lub HPLC

209,00

86

Zawartość kwasu D-izocytrynowego metodą enzymatyczną

176,00

87

Zawartość kwasu D-jabłkowego metodą enzymatyczną

97,00

88

Zawartość kwasu L-jabłkowego metodą enzymatyczną

106,00

89

Zawartość kwasu masłowego metodą GC

137,00

90

Zawartość kwasu D,L-mlekowego metodą enzymatyczną

176,00

91

Zawartość kwasu octowego metodą enzymatyczną

140,00

92

Obecność kwasu szczawiowego

16,00

93

Kwasowość

37,00

94

Kwasowość lotna

106,00

95

Kwasowość ogólna

37,00

96

Kwasowość plazmy

69,00

97

Kwasowość tłuszczu

37,00

98

Kwasowość tłuszczowa przetworów zbożowych

37,00

99

Kwasowość wolna lub zawartość wolnych kwasów

53,00

100

Skład kwasów tłuszczowych metodą GC

206,00

101

Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji 2 triacylogliceroli metodą GC

243,00

102

Zawartość laktozy metodą grawimetryczną

209,00

103

Zawartość laktozy metodą spektrofotometryczną

209,00

104

Lepkość brzeczki słodowej

16,00

105

Lepkość dekstryn

140,00

106

Liczba diastazowa

106,00

107

Liczba diastazowa wg skali Schade

140,00

108

Liczba formolowa

53,00

109

Liczba Hartonga

103,00

110

Liczba jodowa

69,00

111

Liczba Kolbacha

106,00

112

Liczba kwasowa

35,00

113

Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu

69,00

114

Liczba Lusson-Girarda (wyliczenie)

8,00

115

Liczba nadtlenkowa

69,00

 

1

2

3

116

Liczba nadtlenkowa w olejach

53,00

117

Liczba opadania

37,00

118

Liczba zmydlania

35,00

119

Masa odciekniętych owoców i warzyw

18,00

120

Masa właściwa (gęstość) metodą oscylacyjną

18,00

121

Masa właściwa (gęstość) metodą piknometryczną

69,00

122

Oznaczanie pozostałości monomeru chlorku winylu (MCV)

290,00

123

Zawartość mocznika

89,00

124

Zawartość olejków eterycznych

106,00

125

Zawartość azotanów lub azotynów metodą IC

120,00

126

Zawartość azotanów i azotynów spektrofotometrycznie

140,00

127

Obecność dekstryn w miodzie

37,00

128

Obecność furfuralu w napojach spirytusowych

37,00

129

Obecność modyfikacji genetycznych metodą podwójnego skriningu: promotor 35s i terminator NOS, metodą PCR

256,00

130

Obecność modyfikacji soi Roundup Ready, metodą PCR

220,00

131

Obecność pojedynczej modyfikacji genetycznej metodą PCR (bez kosztu izolacji DNA)

73,00

132

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą ASA techniką płomieniową

32,00

133

Oznaczanie mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą ASA w kuwecie grafitowej

132,00

134

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą generacji wodorków

153,00

135

Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą FES emisyjnej spektrofotometrii

32,00

136

Oznaczanie ilościowe i jakościowe związków organicznych i nieorganicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych

211,00

137

Oznaczanie ilościowe lub jakościowe związków organicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą spektrometrii masowej

325,00

138

Oznaczanie temperatury w mrożonych artykułach rolno-spożywczych (sonda kalibrowana)

32,00

139

Oznaczanie straty wody podczas rozmrażania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

58,00

140

Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach mrożonych

69,00

141

Oznaczanie chłonięcia wody mrożonych artykułów rolno-spożywczych

47,00

142

Oznaczanie masy opakowania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

21,00

143

Oznaczanie masy właściwej aerometrycznie

20,00

144

Zawartość patuliny metodą HPLC

179,00

145

Obecność pektyn

18,00

146

Zawartość pektyn test turbidymetryczny

37,00

147

Obecność peroksydazy

37,00

148

Oznaczanie pH

18,00

149

Zawartość piperyny w pieprzu

150,00

150

Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego

37,00

 

1

2

3

151

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCI

106,00

152

Zawartość popiołu po usunięciu fosforanów

53,00

153

Zawartość popiołu rozpuszczalnego w wodzie

21,00

154

Zawartość popiołu siarczanowego

53,00

155

Pozorna sucha masa

37,00

156

Pozostałość po prażeniu, po odparowywaniu

53,00

157

Zawartość proliny

140,00

158

Zawartość przeciwutleniaczy

264,00

159

Próba Langa

18,00

160

Przepuszczalność

18,00

161

Przewodność właściwa

37,00

162

Przezroczystość

18,00

163

Zawartość pulpy wirówkowo

18,00

164

RozpraszaIność

35,00

165

Rozpuszczalność

35,00

166

Równoważnik glukozowy w syropie ziemniaczanym

35,00

167

Zawartość ekstraktów mąki albo śruty w słodzie

35,00

168

Zawartość sacharozy metodą chemiczną

132,00

169

Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną

69,00

170

Sedymentacja

37,00

171

Zawartość siarczanów

53,00

172

Obecność siarczanów (jakościowo)

16,00

173

Siła diastatyczna

285,00

174

Zawartość skrobi w przetworach mięsnych

243,00

175

Zawartość skrobi metodą Eversa

69,00

176

Obecność skrobi (jakościowo)

18,00

177

Skuteczność pasteryzacji

37,00

178

Zawartość D-sorbitolu metodą enzymatyczną

140,00

179

Spływ brzeczki słodowej

18,00

180

Stabilność koloidalna

69,00

181

Zawartość steroli w olejach i tłuszczach roślinnych metodą GC

243,00

182

Stopień przemiału

35,00

183

Stopień rozdrobnienia

35,00

184

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w boraksie

69,00

185

Zawartość substancji niezmydlających się

142,00

186

Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie

53,00

187

Wilgotność (zawartość wody) lub zawartość suchej masy

37,00

188

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu

43,00

189

Zawartość szczawianów

37,00

190

Szklistość ziarna

37,00

191

Zawartość szkodników (ilościowo)

37,00

192

Zawartość szkodników (ilościowo z identyfikacją)

69,00

193

Obecność szkodników

18,00

194

Temperatura mięknięcia

69,00

195

Temperatura topnienia

69,00

196

Zawartość tłuszczu metodą Rose-Gottlieba

140,00

197

Zawartość tłuszczu metodą refraktometryczną

53,00

198

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta wprost

53,00

199

Zawartość oleju w nasionach oleistych metodą Soxhleta

120,00

 

1

2

3

200

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą

90,00

201

Zawartość trójlinoleiny metodą HPLC

172,00

202

Zawartość uvaolu i erytrodiolu metodą GC

232,00

203

Zawartość waniliny

137,00

204

Wartość kaloryczna wyznaczona metodą rachunkową

16,00

205

Zawartość węglanów

69,00

206

Wilgotność destylacyjnie

106,00

207

Wilgotność metodą Karla-Fischera

106,00

208

Zawartość witaminy C

96,00

209

Zawartość włókna surowego

161,00

210

Zawartość wody i substancji lotnych w olejach

37,00

211

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość w olejach

37,00

212

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość

69,00

213

Zawartość wolnego tłuszczu

53,00

214

Wolne kwasy w miodzie

37,00

215

Zawartość azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych w OMP

69,00

216

Wskaźnik bezpieczeństwa cukru

8,00

217

Wskaźnik w miodzie pitnym

8,00

218

Wskaźnik pienistości białka

37,00

219

Wskaźnik rozpuszczalności

37,00

220

Wskaźnik rozpuszczalności w mleku w proszku

21,00

221

Wskaźnik trwałości piany

37,00

222

Wskaźnik sedymentacyjny – test Zeleny'ego

69,00

223

Współczynnik ekstynkcji

106,00

224

Wyliczenie stosunku glukozy do fruktozy

8,00

225

Wyliczenie stosunku kwasu cytrynowego do kwasu izocytrynowego

8,00

226

Wyliczenie uzysku cukru surowego

8,00

227

Całkowita zawartość cukrów po hydrolizie metodą HPLC

120,00

228

Zawartość aldehydów metodą GC

75,00

229

Zawartość chloramfenikolu w miodzie

140,00

230

Zawartość D-sorbitolu metodą HPLC

106,00

231

Zawartość ditiokarbaminianów metodą spektrofotometryczną

120,00

232

Zawartość estru etylowego kwasu (β-apo-8'-karotenowego w maśle i maśle skoncentrowanym

69,00

233

Zawartość estrów metodą GC

35,00

234

Zawartość fosfatydyloseryny i fosfatydyloetanolaminy (wykrywanie obecności maślanki w OMP)

180,00

235

Zawartość fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną

60,00

236

Zawartość hydroksyproliny w mięsie i przetworach mięsnych

180,00

237

Zawartość glukozy i fruktozy metodą enzymatyczną

161,00

238

Zawartość kwasów tłuszczowych w tłuszczu mlecznym

150,00

239

Zawartość kwaśnej serwatki w mleku w proszku

120,00

240

Zawartość kwasu winowego metodą HPLC

120,00

241

Zawartość mikotoksyn w żywności metodą HPLC na kolumnie powinowactwa immunologicznego

180,00

242

Zawartość mleczanów

176,00

 

1

2

3

243

Zawartość modyfikacji genetycznych w produktach kukurydzianych, metodą skriningu promotora 35s, metodą RT PCR

790,00

244

Zawartość modyfikacji genetycznych w produktach sojowych, modyfikacja soi Roundup Ready, metodą RT PCR

790,00

245

Zawartość OMP w mieszankach paszowych metodą enzymatycznej koagulacji parakazeiny

140,00

246

Zawartość owoców i warzyw z wadami

69,00

247

Zawartość sacharozy metodą enzymatyczną

106,00

248

Zawartość słodzików metodą HPLC

106,00

249

Zawartość stigmasterolu i sitosterolu w maśle lub maśle skoncentrowanym

196,00

250

Zawartość stigmastadienów w olejach roślinnych metodą GC

206,00

251

Zawartość substancji neutralizujących konserwujących oraz przeciwutleniaczy w produktach tłuszczowych

189,00

252

Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle

60,00

253

Zawartość suchej masy serwatki podpuszczkowej w OMP

167,00

254

Wykrywanie obcych tłuszczów w tłuszczu mleka w drodze gazowo-chromatograficznej analizy triglicerydów

280,00

255

Zawartość triglicerydów kwasu enantowego

180,00

256

Zawartość wapnia metodą miareczkową

60,00

257

Zawartość wolnych cukrów metodą HPLC w kawie

80,00

258

Zawartość zanieczyszczeń i wad kawy zielonej

67,00

259

Zawartość zanieczyszczeń chmielu

50,00

260

Zaziarnienie chmielu

85,00

261

Współczynnik załamania światła

18,00

262

Wyciąg wodny herbaty

69,00

263

Wykrywanie zafałszowania – rozwodnienia mleka

23,00

264

Wyrównanie ziarna

28,00

265

Zawartość zanieczyszczeń mineralnych metodą flotacyjną

69,00

266

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych ferromagnetyczne

35,00

267

Zawartość zanieczyszczeń i ziaren wadliwych w kawie palonej

53,00

268

Zawartość zanieczyszczeń i ziaren wadliwych w kawie zielonej

69,00

269

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych

37,00

270

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych w mleku

21,00

271

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych nierozpuszczalnych w eterze

140,00

272

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

69,00

273

Zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych

47,00

274

Zawartość zanieczyszczeń metodą wybierania z identyfikacją

69,00

275

Zaśniecenie ziarna

18,00

276

Zdolność pochłaniania wody

35,00

277

Zmętnienie (NTU, FNU)

21,00

278

Zawartość związków karbonylowych (aldehydów)

69,00

279

Zawartość związków nierozpuszczalnych w alkoholu

69,00

280

Zawartość żółtka jaja kurzego w majonezie

160,00

281

Zwilżalność

37,00

282

Zdolność chłonięcia wody

21,00

 

1

2

3

 

Oznaczenia mikrobiologiczne

 

283

Badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych

21,00

284

Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej

21,00

285

Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych lub termofilnych

47,00

286

Miano bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych lub termofilnych

116,00

287

Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczyny

47,00

288

Oznaczanie NPL bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczyny

106,00

289

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii kwaszących typu mlekowego

47,00

290

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych proteolitycznych

47,00

291

Oznaczanie liczby drożdży i pleśni

47,00

292

Oznaczanie ogólnej liczby drożdży osmotolerancyjnych lub osmofilnych

51,00

293

Obliczanie strzępków pleśni – liczba Howarda

53,00

294

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych przetrwalnikujących mezofilnych lub termofilnych

51,00

295

Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów – bakterie mezofilne lub termofilne

47,00

296

Oznaczanie ilościowe i jakościowe mikroorganizmów występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą hodowlaną

53,00

297

Oznaczanie ilościowe i jakościowe mikroorganizmów występujących w artykułach rolno-spożywczych za pomocą szybkich testów

80,00

298

Wykrywanie obecności antybiotyków i sulfonamidów w artykułach rolno-spożywczych

22,00

299

Potwierdzenie obecności penicylin i oznaczanie ich stężeń

80,00

300

Oznaczanie liczby charakterystycznych drobnoustrojów w jogurcie

94,00

301

Inne oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne – za 1 godzinę pracy

63,00

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »